WE BRIGHTEN YOUR DAY

POWER

COMPANY

NAZWA ZAKŁADKI

Kliknij dwukrotnie, żeby edytować pole

 

 

 • roboty związane z budową mostów i tuneli
   

 • roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
   

 • roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej
   

 • roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej
   

 • wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
   

 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane
   

 • obróbka metali i nakładanie powłok na metale
   

 • obróbka mechaniczna elementów metalowych
   

 • produkcja statków i konstrukcji pływających
   

 • naprawa i konserwacja statków i łodzi
   

 • przygotowanie terenu pod budowę

Zakres prac i usług wykonywanych przez naszą firmę obejmuje:

OFERTA

design by    2017